میز – جدول آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

میز – جدول: آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت + سیگنال‌های تازه بازار مسکن

آمارها از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهد بیشترین رشد قیمت و معاملات مربوط به واحدهای مسکونی بالاتر از سطح میانگین بوده است. 

قیمت + سیگنال‌های تازه بازار مسکن

سیگنال های تازه بازار مسکن + قیمت

عبارات مهم : ایران

آمارها از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می دهد بیشترین رشد قیمت و معاملات مربوط به واحدهای مسکونی بالاتر از سطح میانگین بوده هست.

به گزارش ایسنا، رشد ۴۸ درصدی معاملات واحدهای بیش از ۲۰۰ متر مربع شهر تهران، رشد ۵۲ درصدی معاملات آپارتمان های بیش از ۶۰۰ میلیون تومان و رشد ۳۵ درصدی معاملات منطقه یک، نمایه هایی است که نشان می دهد سهم خرید و فروش به قصد سرمایه گذاری همزمان با رشد قیمت مسکن در ابتدای زمستان ۱۳۹۶ به طور چشمگیری زیاد کردن یافته است.

این در حالی است که فروردین ماه امسال شاهد کم کردن ۶.۳ درصدی کل معاملات نسبت به مدت مشابه سال قبل و زیاد کردن ۲۹.۵ درصدی قیمت بوده ایم. شرایط تازه حاکی از آن است که همزمان با رشد قیمت ارز، دو اتفاق در بازار مسکن افتاده هست؛ گروهی به قصد حفظ سرمایه خود به سمت دارایی ثابت روی آورده اند و فروشندگان، همزمان قیمت های پیشنهادی را اوج بردند.

قیمت + سیگنال‌های تازه بازار مسکن

با توجه به بررسی های میدانی در فروردین ماه امسال در منطقه ۵ قیمت پیشنهادی تا ۶۰ درصد و قیمت قطعی تا ۴۷ درصد رشد نشان می دهد. ولی در نیمه جنوبی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران جهش معاملات محسوس نبوده هست. به طور مثال کمترین میزان رشد کل شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به منطقه ۱۹ با تنها ۴ درصد زیاد کردن نسبت به ماه مشابه سال قبل تعلق داشته و این در حالی است که میانگین رشد قیمت مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۲۹.۵ درصد بوده است.

آمارها از شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نشان می‌دهد بیشترین رشد قیمت و معاملات مربوط به واحدهای مسکونی بالاتر از سطح میانگین بوده است. 

اما بر اساس آخرین آمار سامانه های ملکی در ۱۲ روز ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ بالغ بر ۵۳۴۴ مورد قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران امضا شده است که نشان می دهد با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین ماه که ۵۰۴۶ معامله به ثبت رسید، خرید و فروش بیشتری نسبت به ماه قبل انجام شده است است.

به گزارش ایسنا، در فروردین ماه ۱۳۹۷ تعداد معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به ۵۰۴۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۵۹ و ۶.۳ درصد کم کردن نشان می دهد. در این ماه میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۵ درصد زیاد کردن یافته است .

واژه های کلیدی: ایران | بازار | فروردین ماه | معاملات آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

قیمت + سیگنال‌های تازه بازار مسکن

قیمت + سیگنال‌های تازه بازار مسکن

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs