میز – جدول آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

میز – جدول: آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار حوادث قاتل همسرش را به داشتن رابطه با یک مرد متهم کرد ، مردی همسر خود را در برابر چشمان همسر صیغه ای اش کشت

اوایل شهریور سال ٩٣ مردی با مأموران پلیس تماس گرفت و گفت خواهرش را درحالی‌که از حال رفته در خانه‌اش پیدا کرده ‌است.

مردی همسر خود را در برابر چشمان همسر صیغه ای اش کشت/قاتل همسرش را به داشتن رابطه با یک مرد متهم کرد

عبارات مهم : فرزند

اوایل شهریور سال ٩٣ مردی با مأموران پلیس تماس گرفت و گفت خواهرش را درحالی که از حال رفته در منزل اش پیدا کرده است.

شزق نوشت:وقتی مأموران به محل رسیدند با جسم نیمه جان زنی روبه رو شدند که آثار جراحت و سوختگی روی بدنش مشهود بود. این مرد به مأموران گفت: من در منزل ام بودم که همسر صیغه ای شوهرخواهرم با من تماس گرفت و گفت ملیحه بدحال است من هم بلافاصله خودم را به منزل خواهرم رساندم؛ شوهرخواهرم و ملیحه با هم مشکلاتی داشتند و من این عنوان را می دانستم ولی خواهرم به خاطر فرزند هایش از شوهرش جدا نمی شد با اینکه شوهرش همسر دیگری هم داشت.

مأموران به دستور بازپرس پرونده جسم نیمه جان این زن ٢٩ساله را به بیمارستان انتقال یافته کردند ولی او چند روز بعد جان خود را از دست داد. زمانی که پرونده با اتهام قتل عمد مطرح شد و مأموران جهت دستگیری حسن، شوهر ملیحه، اقدام کردند متوجه شدند این مرد و همسر صیغه ی اش، ناهید، متواری شده است اند.

قاتل همسرش را به داشتن رابطه با یک مرد متهم کرد ، مردی همسر خود را در برابر چشمان همسر صیغه ای اش کشت

چند روز بعد از تشکیل پرونده درحالی که حضانت فرزند ها به عمویشان سپرده شده است بود، مرد جوان به مأموران مراجعه کرد و گفت برادرش شبانه از بالای دیوار وارد منزل اش شده است و یکی از فرزند ها را با خودش برده است و از آنجایی که برادرش فردی عصبی است می ترسد جهت فرزند ها خطر جانی ایجاد شود.

به این ترتیب تحقیقات با دقت بیشتری انجام شد و یک ماه بعد مأموران حسن و ناهید را درحالی که در منزل خواهر ناهید پنهان شده است بودند، شناسایی و بازداشت کردند.

اوایل شهریور سال ٩٣ مردی با مأموران پلیس تماس گرفت و گفت خواهرش را درحالی‌که از حال رفته در خانه‌اش پیدا کرده ‌است.

حسن در بازجویی های اولیه منکر قتل همسر عقدی اش شد و گفت: من و همسرم با هم مشکلاتی داشتیم ولی هیچ وقت قصد کشتن او را نداشتم. روز اتفاق او از منزل پدرش به منزل خودمان آمد؛ ناهید هم در منزل بود من به خاطر اینکه بدون اجازه من از منزل پدرش به منزل آمده، عصبانی شدم و گفتم باید با من تماس می گرفتی و خودم دنبالت می آمدم؛ سر این عنوان با هم جروبحث کردیم و ملیحه جلوی ناهید با من بدرفتاری کرد و می خواست با حالت قهر منزل را ترک کند جهت اینکه جلوی این کارش را بگیرم او را کتک زدم ولی این عنوان مربوطه به سه روز قبل از بدحال شدن ملیحه بود و بعد از آن اتفاقی نیفتاد.

تا اینکه روز اتفاق ناهید با من تماس گرفت و گفت که به منزل من و ملیحه رفته و دیده است که ملیحه بدحال شده است و روی زمین افتاده هست؛ من هم به او گفتم با برادر ملیحه تماس بگیر و از او کمک بخواه تا من خودم را برسانم. ولی برادر ملیحه اجازه نداده بود ناهید با اورژانس تماس بگیرد و با کلانتری تماس گرفته بود.

متهم درباراه اینکه اگر مرتکب قتل نشده است آیا فرار کرده، گفت: من ترسیده بودم چون ملیحه بدحال بود و به من گفتند تو مقصر هستی به همین علت ترسیدم و فرار کردم. گفته های این مرد در حالی بود که پزشکی قانونی اعلام کرد علاوه بر ضربات کشنده ای که به سر ملیحه وارد شده است هست، آثار سوختگی روی بدن او نیز دیده می شود که مربوط به آتش نیست و به نظر می رسد بدن این زن به یک ماده شیمیایی آغشته و سوزانده شده است هست. ضمن اینکه آثار جراحت های دیگری هم روی بدنش وجود دارد.

قاتل همسرش را به داشتن رابطه با یک مرد متهم کرد ، مردی همسر خود را در برابر چشمان همسر صیغه ای اش کشت

این بار ناهید مورد بازجویی قرار گرفت؛ او گفت: روز اتفاق من و حسن در منزل بودیم که ملیحه آمد؛ به هرحال ما هوو بودیم و ملیحه از دیدن من خوشحال نمی شد؛ حسن به او پرخاشگری کرد که آیا بدون اینکه بگوید، از منزل پدرش به منزل آمده است و سر این عنوان با هم جروبحث کردند؛ ملیحه می خواست قهر کند و به منزل پدرش برود که حسن عصبانی شد و با چوب ملیحه را زد و بعد هم من را کتک زد من که دیدم دعوا اوج گرفت منزل را ترک کردم.

اما عنوان فقط این نبود حسن فکر می کرد ملیحه با مردی رابطه دارد و می گفت شنیده است یکی از جوان های محل به ملیحه نظر دارد و برایش مزاحمت ایجاد کرده هست. ولی ملیحه زیر بار نمی رفت و حسن را به بدبینی متهم می کرد؛ حسن هم می گفت حالا که فردی به تو نظر دارد باید خودم تو را همه جا ببرم. این زن در مورد روزی که جسم بی جان ملیحه را پیدا کرد، گفت: من منزل خواهرم زندگی می کردم و منزل جداگانه ای نداشتم دو روزی یک بار به منزل شوهرم می آمدم. آن روز هم به منزل ملیحه و حسن رفتم و دیدم که ملیحه روی تخت افتاده است و بدنش جای سوختگی و زخم دارد با حسن تماس گرفتم؛ او تعجب نکرد ولی گفت به برادر ملیحه خبر بده. بعد هم که ملیحه جانش را از دست داد من به منزل خواهرم رفتم و حسن هم پیش من آمد. من قصد فرار نداشتم.

اوایل شهریور سال ٩٣ مردی با مأموران پلیس تماس گرفت و گفت خواهرش را درحالی‌که از حال رفته در خانه‌اش پیدا کرده ‌است.

این زن در مورد اینکه آثار سوختگی و زخم روی بدن هوویش به چه علت بوده هست، گفت: این طور که متوجه شدم حسن سم کشاورزی به بدن او زده بود تا تنبیه ش کند. راستش من نمی دانم در آن سه روز چه در منزل گذشته است که ملیحه به حالت کما رفت ولی هنگامی که که من رسیدم معلوم بود تازه بدحال نشده و مدت وقت زیادی است که حالش بد هست. ملیحه حسن را دوست نداشت آنها خیلی با هم درگیر می شدند و به همین خاطر هم حسن با من ازدواج کرد. با آخر گفته های متهمان، کیفرخواست علیه آنها صادر و پرونده جهت پیگیری به شعبه چهارم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران فرستاده شد و آنها به زودی پای میز محاکمه می روند.

واژه های کلیدی: فرزند | پرونده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs