میز – جدول آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

میز – جدول: آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصویر ناسا از اشباح قرمز در آسمان شب

اشباح قرمز اسرارآمیز در بالای طوفان های تندری بزرگ در سیارۀ زمین مشاهده می شوند.

تصویر ناسا از اشباح قرمز در آسمان شب

تصویر ناسا از اشباح قرمز در آسمان شب

عبارات مهم : آسمان

اشباح قرمز اسرارآمیز در بالای طوفان های تندری بزرگ در سیارۀ زمین مشاهده می شوند.

به گزارش خبرآنلاین،سال ها خلبانان گزارش می کردند که فلش های نور رنگی از بالای ابرهای طوفانی مشاهده کرده اند ولی وجود این برق های عجیب تا سال ۱۹۸۹ تأیید نشد. این نورها معمولاً با صاعقه بار مثبت ابر به زمین متناظر بوده و تنها چند ثانیه طول می کشد. فواره های آبی (Blue jets) نیز پدیده ای مشابه اشباح قرمز هستند ولی بار منفی دارند و به صورت مخروط هایی از نور آبی دیده می شوند که در ارتفاع پایین تر اتمسفر اتفاق می افتد.

تصویر ناسا از اشباح قرمز در آسمان شب

واژه های کلیدی: آسمان | تصویر | مشاهده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs