میز – جدول آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

میز – جدول: آسمان تصویر مشاهده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات مکان بعدی فحش‌کشی اینستاگرامی مشخص شد!

نشین خوب تمرکز کن و تعجیل نکن/ موشکافانه سر حوصله فحشی بنویس!/ خوش حالی و غصه جهت تو چه فرقی دارد؟/ تو فقط بابت هر مساله فحشی بنویس!  

مکان بعدی فحش‌کشی اینستاگرامی مشخص شد!

مکان بعدی فحش کشی اینستاگرامی مشخص شد!

عبارات مهم : اخبار

نشین خوب تمرکز کن و تعجیل نکن/ موشکافانه سر حوصله فحشی بنویس!/ خوش حالی و غصه جهت تو چه فرقی دارد؟/ تو فقط بابت هر مساله فحشی بنویس!

به بهانه حمله بعضی از بازدیدکنندگان به صفحه شخصی کافو بعد از قرعه کشی جام جهانی 2018

مکان بعدی فحش‌کشی اینستاگرامی مشخص شد!

جا نمانی تو از این قافله، فحشی بنویس!

با جماعت بِشوی یکدله، فحشی بنویس!

به “رونادو” به “کافو” یا همه اسپانیا

شده حتی که جهت “پله” فحشی بنویس

نشین خوب تمرکز کن و تعجیل نکن/ موشکافانه سر حوصله فحشی بنویس!/ خوش حالی و غصه جهت تو چه فرقی دارد؟/ تو فقط بابت هر مساله فحشی بنویس!  

جمله در جمله بگو حرف دلت را گاهی

گاه پیوسته و با سلسله فحشی بنویس!

عصر اینترنت و دنیای مجازی هست، نمان

در غم و غصه این فاصله، فحشی بنویس!

مکان بعدی فحش‌کشی اینستاگرامی مشخص شد!

در توییتر خشم تو برطرف نشد

روی بال و پر یک چلچله فحشی بنویس!

بی تفاوت منشین حال تو را هر که گرفت

بکن از عمق وجودت گله، فحشی بنویس!

نشین خوب تمرکز کن و تعجیل نکن/ موشکافانه سر حوصله فحشی بنویس!/ خوش حالی و غصه جهت تو چه فرقی دارد؟/ تو فقط بابت هر مساله فحشی بنویس!  

بنشین خوب تمرکز کن و تعجیل نکن

موشکافانه سر حوصله فحشی بنویس

شادی و غصه جهت تو چه فرقی دارد؟

مکان بعدی فحش‌کشی اینستاگرامی مشخص شد!

تو فقط بابت هر مساله فحشی بنویس!

مثلا اینکه زمین لرزه اگرشد جایی

به زمین یا به خود زلزله فحشی بنویس!

فحش دادن نه وقت و نه مکان می خواهد

نصف شب رفتی اگر اسکله، فحشی بنویس!

یا نه اخبار خوشی در جریان بود اگر

حین رقصیدن و در ولوله، فحشی بنویس!

صاحب کاری اگر حرف مزخرف بزن و…

یا که بیکاری و بی مشغله فحشی بنویس!

هر سخن جایی و هر فحش مکانی دارد

با طمأنینه به هر مرحله فحشی بنویس!

تو هم ای شاعر شیرین سخن و خوش گفتار

ختم بنموده و در تکمله فحشی بنویس!

اخبار ورزشی – خبرآنلاین/مجید مرسلی

واژه های کلیدی: اخبار | تمرکز | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs